تأثیر پیروزی جو بایدن بر صنعت نفت و گاز آمریکا ، انقلاب نفت شیل به تاریخ می پیوندد؟

به گزارش تنها پیامک، خبرنگاران : مؤسسه تحقیقاتی فیچ معتقد است که پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا نقطه شروع فاصله دریافت آمریکا از سوخت های فسیلی خواهد بود.

تأثیر پیروزی جو بایدن بر صنعت نفت و گاز آمریکا ، انقلاب نفت شیل به تاریخ می پیوندد؟

به گزارش خبرنگاران، موسسه تحقیقاتی فیچ معتقد است که پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا نقطه شروع فاصله دریافت آمریکا از سوخت های فسیلی خواهد بود و این فرایند تاثیر منفی بر صنعت نفت و گاز این کشور خواهد داشت.

فیچ می گوید بایدن مجموعه ای از سیاست ها را با هدف کاهش مصرف سوخت های فسیلی به اجرا خواهد گذاشت که سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز آمریکا را کاهش می دهد و از رشد بخش های پایین دستی، میان دستی و بالادستی در این صنعت می کاهد.

در این گزارش آمده که بعضی برنامه های جو بایدن برای صنعت نفت و گاز آمریکا احتمالاً در ماه های اول زمامداری وی به اجرا گذاشته خواهد شد، مثل وضع مقررات سخت گیرانه تر در زمینه انتشار متان و استانداردهای مصرف سوخت در بخش اقتصاد.

بنا بر گزارش تسنیم، فیچ معتقد است که با این حال عملیاتی کردن برنامه های دیگر به ویژه آن دست برنامه ها که به تصویب کنگره احتیاج دارند، مثل ایجاد یک مکانیسم قانونی و عملیاتی برای رساندن انتشار گازهای گلخانه ای به صفر تا سال 2050، با موانع جدی روبرو خواهند شد.

فیچ می نویسد گرچه دموکرات ها سنگر ریاست جمهوری را فتح کردند، اما احتمالاً هنوز کنترل مجلس سنا در دست جمهوری خواستار خواهد بود و با توجه به حمایت این حزب از صنایع نفت و گاز آمریکا، ممکن است بایدن نتواند سیاست خود در حوزه انرژی را به راحتی پیش ببرد.

فیچ می نویسد: پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا نقطه شروع فاصله دریافت آمریکا از سوخت های فسیلی خواهد بود. گرچه به نظر می رسد بایدن رئیس جمهور بعدی آمریکا خواهد بود، اما بعید است که دموکرات ها بتوانند به اکثریت مجلس سنا دست پیدا نمایند. بر این اساس بیشتر از همه احتمال داده می گردد که دستگاه قانون گذاری آمریکا، در جریان تشدید رقابت دموکرات ها و جمهوری خواستار دو پاره گردد. به نظر ما پیروزی بایدن در انتخابات تأثیری منفی بر صنعت نفت و گاز آمریکا خواهد گذاشت. بایدن مجموعه ای از سیاست ها را به اجرا خواهد گذاشت که سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز آمریکا را کاهش می دهد و از رشد بخش های پایین دستی، میان دستی و بالادستی در این صنعت می کاهد. البته بایدن برای پیش بردن سیاست های خود در این حوزه با موانعی روبرو خواهد شد و به نظر ما اگر جمهوری خواستار بتوانند کنترل خود بر سنا را حفظ نمایند، صنعت نفت آمریکا ضربات کمتری را متحمل خواهد شد.

بخش بالادستی بیشترین تأثیر را می پذیرد

در این گزارش آمده است: با انتخاب بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا، سیاست های دولت در قبال سوخت های فسیلی تغییر فاحشی خواهد نمود. صنعت نفت و گاز طی 10 سال گذشته و در پی انقلاب نفت شیل رشد قابل توجهی را تجربه نموده است. انتظار داریم دولت بایدن که از 20 ژانویه کار خود را شروع می نماید کوشش هایی را برای کاهش مصرف سوخت های فسیلی در اقتصاد آمریکا انجام دهد و بر موضوعاتی مثل عدالت زیست محیطی متمرکز گردد. در نتیجه، سیاست هایی به اجرا گذاشته می گردد که به نظر ما تأثیری منفی بر بخش های پایین دستی، میان دستی و بالادستی صنعت نفت و گاز این کشور خواهند داشت. بخش بالادستی، تأثیر بیشتری خواهد پذیرفت، چرا که بایدن در نظر دارد یارانه سوخت که توسط دولت فدرال ارائه می گردد را حذف کند و میزان جریمه دولتی برای انتشار گازهای گلخانه ای در صنایع را بالا ببرد.

فیچ می افزاید: در سطح قانون گذاری نیز انتظار داریم قوانینی که از فراوری نفت و گاز و توسعه خطوط لوله حمایت می نمایند کمتر تصویب شوند. دولت بایدن به دنبال وضع قوانین محدودنماینده در این حوزه است، از جمله قوانین سخت گیرانه تر برای کاهش انتشار گاز متان. اجرای این گونه سیاست ها هزینه های عملیاتی فراورینمایندگان در بخش بالادستی نفت و گاز را افزایش می دهد. این در حالی است که فراورینمایندگان همین حالا هم با مشکل روبرو هستند و تحت فشار کاهش تقاضا برای سوخت های فسیلی به دلیل شیوع ویروس کرونا در سطح دنیا و اعمال محدودیت های سفر در کشورهای مختلف قرار دارند. با این حال با وجود قصد بایدن برای توقف فرایند اجاره دادن زمین های دولت فدرال برای اجرای پروژه های نفت و گاز، وی از ممنوعیت کامل فعالیت ها در این بخش حمایت نمی نماید. البته بعضی افراد در حزب دموکرات از این کار حمایت می نمایند.

بخش میان دستی از کنترل بایدن دور است

البته برخلاف بخش بالادستی که به طور عمده تحت کنترل دولت فدرال است، بخش میان دستی بیشتر تحت کنترل ایالت ها است و در نتیجه بایدن نمی تواند تأثیر قابل توجهی روی این بخش بگذارد.

فیچ می نویسد: به نظر ما بخش میان دستی از تأثیر منفی سیاست های دولت فدرال علیه صنعت نفت و گاز این کشور در امان می ماند. قوانین و مقررات ایالتی که از توسعه شبکه خطوط لوله نفت و گاز در درون مرزهای ایالت حمایت می نمایند، مانع تاثیرگذاری سیاست های دولت فدرال بر بخش میان دستی نفت و گاز آمریکا می شوند. با این وجود محتمل است در دولت بایدن، فرایند تأیید و تصویب پروژه هایی که ماهیت بین ایالتی دارند - یعنی از مرزهای یک ایالت فراتر می فرایند - سخت تر گردد. همچنین شاید با استناد به ملاحظات زیست محیطی، مجوزهایی که قبلاً صادر شده نیز لغو گردد. مهم تر این که محتمل است با وضع استانداردهای سخت گیرانه تر بر مصرف سوخت های فسیلی، شاهد کاهش قابل توجه تقاضا برای این گونه سوخت ها در کوتاه مدت و میان مدت باشیم و حرکت به سمت اقتصاد سبز را تجربه کنیم، بدین ترتیب که برنامه های بلندمدتی برای کاهش فراوری گازهای گلخانه های در صنعت برق اجرا گردد و گرایش به سمت خودروهای برقی شتاب بیشتری بگیرد.

با این وجود، فیچ می گوید که جمهوری خواستار با حفظ تسلط خود بر مجلس سنا می توانند مانع اجرای برنامه های بلندپروازانه بایدن برای تحول بخش انرژی آمریکا باشند.

فیچ معتقد است که در سطح بین المللی نیز جو بایدن تنش تجاری با دیگر کشورها را کاهش خواهد داد، در نتیجه انتظار می رود تجارت انرژی آمریکا با دنیا خارج در دوره وی گسترش یابد.

فیچ می نویسد: در سطح بین المللی نیز انتظار می رود جو بایدن تنش تجاری با دیگر کشورها را کاهش دهد، از جمله به توافق هسته ای با ایران بپیوندد و به شرط بازگشت ایران به تعهدات خود، تحریم ها بر صادرات نفت ایران را بردارد. همچنین انتظار داریم دولت بایدن از تجارت انرژی بین شرکای تجاری آمریکا حمایت کند که این امر بر روابط تجاری آمریکا با دیگر کشورها در بخش نفت و گاز تأثیر خواهد گذاشت.

مجلس سنا و ایالات سنگ اندازی خواهند کرد

به گزارش رادار اقتصاد فیچ در سرانجام پیش بینی خود در مورد اجرای برنامه های جو بایدن برای محدودکردن صنعت نفت و گاز آمریکا را بیان می نماید.

در این گزارش آمده است: به نظر ما بعضی برنامه های جو بایدن برای صنعت نفت و گاز آمریکا احتمالاً در ماه های اول زمامداری وی به اجرا گذاشته خواهد شد، مثل وضع مقررات سخت گیرانه تر در زمینه انتشار متان و استانداردهای مصرف سوخت در بخش اقتصاد. با این حال عملیاتی کردن برنامه های دیگر به ویژه آن دست برنامه ها که به تصویب کنگره احتیاج دارند مثل ایجاد یک مکانیسم قانونی و عملیاتی برای رساندن انتشار گازهای گلخانه ای به صفر تا سال 2050 با موانع جدی روبرو خواهند شد (در صورتی که جمهوری خواستار بتوانند کنترل خود بر سنا را حفظ نمایند). بایدن همچنین در جهت اجرای بعضی برنامه های بلندپروازانه تر خود احتمالاً با مخالفت شدیدی از سوی ایالت های فراورینماینده نفت و گاز و نمایندگانشان در کنگره روبرو خواهد شد.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 30 آذر 1399 بروزرسانی: 30 آذر 1399 گردآورنده: 0nlysms.ir شناسه مطلب: 1350

به "تأثیر پیروزی جو بایدن بر صنعت نفت و گاز آمریکا ، انقلاب نفت شیل به تاریخ می پیوندد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تأثیر پیروزی جو بایدن بر صنعت نفت و گاز آمریکا ، انقلاب نفت شیل به تاریخ می پیوندد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید