شمشیربازی

برق شمشیر ایران به سرزمین آفتاب تابان رسید، تیمی که طلسم شکست

به گزارش خبرنگاران، فدراسیون جهانی شمشیربازی برای معین سهمیه های تیمی اسلحه سابر در المپیک 2020 توکیو حضور در 7 رویداد جهانی و قاره ای را مصوب کرده بود. این رویدادها از اسپانیا و برگزاری جام جهانی 2019 در مادرید آغاز شد و تا حدود یک ماه دیگر و برگزاری جام...

21 فروردین 1399