ژیمناستیک

فرامرزیان: تخلفات دبیر و خزانه دار فدراسیون ژیمناستیک را گفته ایم، نمی خواهم رئیس این فدراسیون شوم

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت ورزش با بیان اینکه تخلفات دبیر و خزانه دار فدراسیون ژیمناستیک را گفته ایم اظهار داشت که هیچ تمایلی برای ریاست فدراسیون ژیمناستیک ندارد.

6 اسفند 1398