وزنه برداری

صدرنشینی چین در جدول توزیع مدال ها، ایران همچنان نهم است

خبرنگاران: تا ساعت 12:30 روز سوم بازی های آسیایی 2014 اینچئون 175 مدال بین 21 کشور توزیع شد که سهم چینی ها 40 مدال، کره 34 و ژاپن 28 مدال بود.

6 آذر 1398

سهراب مرادی توسط پزشک متخصص معاینه شد، دو هفته فیزیوتراپی برای قهرمان المپیک

کتف سهراب مرادی دچار پارگی عمده نشده است و این وزنه بردار دو هفته بایدفیزیوتراپی کند و مجدداً توسط پزشک متخصص معاینه شود.

16 مرداد 1398