تعبیر خواب نگین انگشتر و انگشتر نگین دار چیست؟

به گزارش تنها پیامک، تعبیر خواب نگین انگشتر و انگشتر نگین دار میتواند در شرایط خاصی مفهوم متفاوتی داشته باشد، ممکن است نگین را در خواب گم کنید و یا نگین رنگ خاصی داشته باشد که تابیر آن را متمایز میکند.

 
تعبیر خواب نگین انگشتر و انگشتر نگین دار چیست؟

تعبیر خواب نگین انگشتر

اگر کسی دید که در انگشتر خود نگین زیبایی دارد، زنی زیبا اختیار می نماید.

اگر در نگین خود از اسماء امامان حک نموده بود، مرد پارسایی است و اگر زنی انگشتری زیبای نگینداری داشت و مجرد بود، با مرد ثروتمندی ازدواج می نماید.

اگر زنی در بیداری نگین انگشترش مشکی نباشد و خواب ببیند که نگین مشکی بر روی انگشترش قرار گرفته، نشانه جدایی و اختلاف با همسر است

جابر مغربی می گوید: اگر مردی ببیند که تاج نگیندار دارد، علت بر ولایت است و این خواب، زنان را علت بر شوهر است و مردم عامه را، علت جاه و بزرگی است.

تعبیر خواب نگین به روایت محمد ابن سیرین:

تماشا نگین درخواب، علت بزرگی بود. اگر بیند که نگین او بشکست یا ضایع شد، علت که مالش نقصان گردد یا فرزندش بمیرد.

اگر ببینی انگشترت شکسته است، ولی نگینش آسیب ندیده، بزرگی و جاه و مقام تو از بین می رود ولی آبرو و هیبت تو بر جا می ماند

اگر فقط تنگین انگشترت شکست آبرو و هیبت تو از بین رفته ولی مقام و ریاست تو برجا می ماند.

تعبیر خواب نگین انگشتر

امام صادق (ع) می فرمایند: اگر زنی در خواب ببیند که انگشتر نگین دار خود را از دست داده است جاه و مقامش از بین می رود و یا اینکه فرزند یا شوهرش از جهان خواهد رفت و یا اینکه مالش تلف می گردد، یا اگر حاکم و فرمانده این خواب را ببیند برکنار می گردد.

جابر مغربی می گوید: اگر ببینی انگشتری داری که دارای دو نگین مشابه می باشد یا کسی آن را به تو داده است، غلام زاده هستی، یا اگر ببینی یکی از آن دو نگین افتاده است از یکی از دو گناه خودت توبه می کنی.

لیلا برایت می گوید: دیدن نگین عقیق سیاه در خواب، نشان دهنده مسائل در زمینه کاری است.

تعبیر خواب انگشتر نگین سیاه

داشتن انگشتری با نگین سیاه، در صورتی که در بیداری چنین انگشتری نداشته باشید، اختلاف با همسر و طلاق و جدایی است.

تعبیر خواب انگشتر نگین سبز

داشتن انگشتری با نگین سبز، نشانه رسیدن به خیر و برکت و سربلندی است. اگر کسی خواب ببیند که به او انگشتری سبز دادند، خیر و برکت یافته و بر دشمن ظفر می یابد. اگر بیمار است شفا پیدا می کند و رنگ سبز نشانه ایمان قوی و خلوص نیت است.

تعبیر خواب انگشتر عقیق

داشتن، پیدا کردن و یا خریدن انگشتر عقیق در خواب، نشانه زیاد شدن ایمان، فراخی روزی و گشایش کار است.

اگر خواب ببینید که انگشتر عقیق خود را فروختید یا آن را از شما دزدیدند و یا آن را گم کردید، مال و ثروت یا فرصت مناسب و خوبی را از دست خواهید داد و متضرر خواهید شد.

اگر خواب ببینید که به کسی انگشتر عقیق دادید، برای او کاری انجام می دهید و به او کمک می کنید.

اگر خواب ببینید که فقط نگین عقیق به کسی دادید، او را راهنمایی می کنید.

تعبیر خواب انگشتر فیروزه

داشتن انگشتر فیروزه در خواب، رسیدن به قدرت روانی و روحی بالا و نشانه تسلط بر اعصاب و خویشتن داری است. پیدا کردن انگشتر فیروزه در خواب، رسیدن به ثروت، اعتبار، عمر دراز، صاحب فرزند شدن و مسلط بودن بر اعصاب و روان تعبیر می شود.

از دست دادن انگشتر فیروزه، تعبیری بر عکس خواهد داشت.

تعبیر خواب انگشتر الماس

انگشتر الماس در خواب رسیدن به موفقیت تعبیر شده است. اگرخواب ببینید صاحب انگشتر الماس هستید، مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار می گیرید. اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او الماس هدیه می دهد، ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد.

گم کردن الماس، نشانه رسوا شدن یا مرگ است. اگر کسی خواب ببیند که انگشتر الماس دارد، سعادتمند خواهد شد و هدایای زیادی دریافت خواهد کرد. اگر بازرگانی چنین خوابی یببیند، معاملات سود آوری خواهد داشت.

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع نگین انگشتر دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

انتشار: 28 تیر 1400 بروزرسانی: 28 تیر 1400 گردآورنده: 0nlysms.ir شناسه مطلب: 1683

Warning: Undefined variable $comment_review in /var/www/vhosts/0nlysms.ir/httpdocs/system/library/view/class-comment.php on line 220

Warning: Undefined variable $comment_review in /var/www/vhosts/0nlysms.ir/httpdocs/system/library/view/class-comment.php on line 220

Warning: Undefined variable $comment_review in /var/www/vhosts/0nlysms.ir/httpdocs/system/library/view/class-comment.php on line 220

Warning: Undefined variable $comment_review in /var/www/vhosts/0nlysms.ir/httpdocs/system/library/view/class-comment.php on line 220

Warning: Undefined variable $comment_review in /var/www/vhosts/0nlysms.ir/httpdocs/system/library/view/class-comment.php on line 220

Warning: Undefined variable $comment_review in /var/www/vhosts/0nlysms.ir/httpdocs/system/library/view/class-comment.php on line 220

Warning: Undefined variable $comment_review in /var/www/vhosts/0nlysms.ir/httpdocs/system/library/view/class-comment.php on line 220

Warning: Undefined variable $comment_review in /var/www/vhosts/0nlysms.ir/httpdocs/system/library/view/class-comment.php on line 220

Warning: Undefined variable $comment_review in /var/www/vhosts/0nlysms.ir/httpdocs/system/library/view/class-comment.php on line 220

Warning: Undefined variable $comment_review in /var/www/vhosts/0nlysms.ir/httpdocs/system/library/view/class-comment.php on line 220

Warning: Undefined variable $comment_review in /var/www/vhosts/0nlysms.ir/httpdocs/system/library/view/class-comment.php on line 220

Warning: Undefined variable $comment_review in /var/www/vhosts/0nlysms.ir/httpdocs/system/library/view/class-comment.php on line 220

Warning: Undefined variable $comment_review in /var/www/vhosts/0nlysms.ir/httpdocs/system/library/view/class-comment.php on line 220

Warning: Undefined variable $comment_review in /var/www/vhosts/0nlysms.ir/httpdocs/system/library/view/class-comment.php on line 220

Warning: Undefined variable $comment_review in /var/www/vhosts/0nlysms.ir/httpdocs/system/library/view/class-comment.php on line 220

Warning: Undefined variable $comment_review in /var/www/vhosts/0nlysms.ir/httpdocs/system/library/view/class-comment.php on line 220

Warning: Undefined variable $comment_review in /var/www/vhosts/0nlysms.ir/httpdocs/system/library/view/class-comment.php on line 220

Warning: Undefined variable $comment_review in /var/www/vhosts/0nlysms.ir/httpdocs/system/library/view/class-comment.php on line 220

Warning: Undefined variable $comment_review in /var/www/vhosts/0nlysms.ir/httpdocs/system/library/view/class-comment.php on line 220

Warning: Undefined variable $comment_review in /var/www/vhosts/0nlysms.ir/httpdocs/system/library/view/class-comment.php on line 220

Warning: Undefined variable $comment_review in /var/www/vhosts/0nlysms.ir/httpdocs/system/library/view/class-comment.php on line 220

Warning: Undefined variable $comment_review in /var/www/vhosts/0nlysms.ir/httpdocs/system/library/view/class-comment.php on line 220

Warning: Undefined variable $comment_review in /var/www/vhosts/0nlysms.ir/httpdocs/system/library/view/class-comment.php on line 220

Warning: Undefined variable $comment_review in /var/www/vhosts/0nlysms.ir/httpdocs/system/library/view/class-comment.php on line 220

Warning: Undefined variable $comment_review in /var/www/vhosts/0nlysms.ir/httpdocs/system/library/view/class-comment.php on line 220

Warning: Undefined variable $comment_review in /var/www/vhosts/0nlysms.ir/httpdocs/system/library/view/class-comment.php on line 220

به "تعبیر خواب نگین انگشتر و انگشتر نگین دار چیست؟" امتیاز دهید

35 کاربر به "تعبیر خواب نگین انگشتر و انگشتر نگین دار چیست؟" امتیاز داده اند | 4.2 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب نگین انگشتر و انگشتر نگین دار چیست؟"

26 دیدگاه

عطیه 30 بهمن 1401

در خواب دیدم نگین انگشتری که سیاه هست و بیشتر اوقات دستمه گم شده.

پاسخ به عطیه

هادی 29 بهمن 1401

سلام من در خواب دیدم ک نگین انگشتر عقیقم گم شده و بعد از چند لحظه اون رو پیدا کردم

پاسخ به هادی

علی 1 اسفند 1401

من در خوابیدم دو انگشتر یکی عقیق و دیگری سبز رنگ بود هم مانند الماس بود را پیدا کردم و به انگشتر فروشی رفتم و اسرار بر خریدن انگشتر یاقوت زرد و فیروزه داشتم کهانگشتر فروش نداشت

پاسخ به علی

مهدی 21 بهمن 1401

عرض سلام وخسته نباشید
من درخواب دیدم که شب بود انگشترهای زیادی داشتم و درهمه ی انگشتانم انگشتربود وتمام انگشترها به رنگ های تیره بودند ویکی را گم کردم دوباره پیداکردم باران اومده بود وتوی آب درخیابان افتاد وپیداکردم وقتی بیدارشدم اذان میگفتند
لطف کنید بگید این تعبیرش چیه ممنونم

پاسخ به مهدی

هادی سبحانی مهر 12 بهمن 1401

سلام من خواب دیدم به انگشتر شرف الشمس با نگین زرد رنگ خودم که در واقعیت در دستم هست نگاه می کردم که نگین آن افتاد و من روی زمین دنبالش می گشتم و روی زمین نگین های عقیق زیادی افتاده بود و من در حال پیدا کردن نگین انگشتر بودم

پاسخ به هادی سبحانی مهر

امیر 7 آبان 1401

سلام خواب دیدم سه تا نگین انگشتر با سه رنگ سب و آبی کم رنگ تو بقچه مادرم بود گفت این مال پدر زنته گفتم بهش نده تا وسیله ها من و پس نده

پاسخ به امیر

Sara 5 آبان 1401

سلام خواب دیدم شخصی چند حلقه به من داد که بعضیا نگین های قشنگی داشتند یکی نگین مشکی داشت من اول انتخاب کردم اما شخص اونو از دست من گرفت یه حلقه با نگین سفید و خال خال مشکی رو گفت بردارم منم برداشتم و دستم کردم

پاسخ به Sara

امیر 26 مهر 1401

تعداد زیادی انگشتر با نگین های رنگی از زمین جمع میکردم و تمام نمیشد تعبیر این رویا چیست

پاسخ به امیر

جلال حسنی 30 دی 1401

خواب دیدم انگشتربانگینهای مایل به صورتی ازروی زمین جمع میکردم لطف کنیدتعبیرچه است

پاسخ به جلال حسنی

امیر 24 مهر 1401

در خواب دیدم محلی رو میکندم و تعداد زیادی انگشتر با نگین های رنگی سبز و قرمز و زرد و سفید آبی دفن شده که البته خودنمایی می‌کردند هرچی جمع میکردم از زمین دوباره بیرون میزد تا جایی که دیگه نمیتونستم جمعشون کنم

پاسخ به امیر

کرانه 22 مهر 1401

وقت بخیر؛ مقاله ی جامع و خوب بود مرسی از شما
چند روز پیش،صبح یا قبل از ظهر بود که خواب دیدم در شلوغی خیابون یک انگشتر بارینگ و نگین سفید از روی زمین پیدا کردم و حواسم به اطراف بود که کسی متوجه نشده باشه و منتظر بودم در جای خلوتی نگاه کنم به رینگش تا ببینم داخل رینگش چیزی هک شده تا پی به اصل یا بدلی بودنش ببرم و در فکرم بود اگر طلا باشه پس نگینش هم الماسه، بلاخره در جایی به رینگ نگاه کردم و دیدم داخلش چیزی هک شده، همون لحظه از خواب پریدم و خواب چنان در نظرم واقعی بود تو دستم به دنبال انگشتر میگشتم که متوجه شدم خواب بوده.

پاسخ به کرانه

Leila 16 مهر 1401

با سلام وقت شما بخیر
خواب دیدم نگینهای آبی انگشترم پیدا شدند

پاسخ به Leila

ناهید 3 شهریور 1401

با سلام
نزدیک صبخ خواب دیدم که هدیه ای شامل چند مدل گوشواره و دستبند ازکوچک و بزرگ وچند سنگ تراش نخورده زینتی دریافت کردم. چند تکه لباس هم بود و هدیه بسته بندی زیبایی داشت.
هدیه دهنده رو بخاطر نمیارم ولی غریبه نبودبرام.
من خوشحال بودم و دلم میخواست که از هدیه ی خودم سنگ انگشتر بع مادرم و گوشواره به خواهرم بدم. لطفا تعبیر کنید

پاسخ به ناهید

مسلم 9 مرداد 1401

خواب دیدم کنار خیابانی نشسته ام چند نفر امدن بنظر بازی یا شعبده بازی میخواستم انجام دهم دستم رو کردم پشت سرم و انگشترها رو از دستم در اوردم بعد دستم و از پشت سر در اوردم دیدم نگین انگشترها نیست و بعد بنظر پشت سرم بودن بعد بلند شدم و دست کردم پشت سرم نگینها اونجا بود و یه نگین مال یه انشکتر بود که در واقعیت گم کرده بودم و دعای هفت جلاله روش حک شده بود در خواب اون نگین هم بهم داد کلا سه نگین گیرم امد
ممنون میشم تعبیرش و برام بفرستید

پاسخ به مسلم

حمیدعطارودی 8 مرداد 1401

سلام خواب دیدم نگین انگشترم افتاده و روی زمین رو نگاه کردم و چندین نگین مختلف و زیبا پیدا کردم و بعدش که به دستم نگاه کردم دیدم اون انگشتره عوض شده و نگین هم داره

پاسخ به حمیدعطارودی

ولید 19 تیر 1401

سلام وقت بخیر من خواب دیده بودم که انگشترم عقیق قرمز کثیف شده به حدی کثیف شده که نوشته روی آن دیده نمیشه یعنی یک لایه کثافت مشکی زنگ روش افتاده و کثیفش کرده

پاسخ به ولید

هادی 6 تیر 1401

بنده متاهل هستم و همسرم باردار است. در بیداری برای ایشان انگشتری با نگین الماس به عنوان حلقه ی ازدواج خریدم. خواب دیدم که نگین این انگشتر با یک نگین الماس دیگر عوض شده. ممنون میشم تعبیر این خواب رو بفرمایید

پاسخ به هادی

هومان 27 آذر 1401

سلام.من انگشتر شرف شمس دارم که همیشه دستم هست
خواب دیدم نگین اون کاملا برعکس شده وتقریبا شبیه عقیق معمولی(جگری) شده وخیلی محکم به بدنه انگشتر چسبیده
البته درخواب اول فکرمیکردم که نگین گم شده واز جابجایی اون خیلی متعجب وحیران بودم.خواب رو بعد ازظهر وقبل ازاذان مغرب دیدم

پاسخ به هومان

مُنا 2 تیر 1401

دیشب خواب دیدم یه انگشتر طلای سفید پراز نگین به دست دارم و خیلی از داشتنش خوشحالم ، طوری که همش دستم رو بر میگردوندم و بهش نگاه میکردم ، ضمنا من متاهل هستم و انگشتر به دست راستم بود و حلقه خودم دست چپم

پاسخ به مُنا

لاله 23 خرداد 1401

سلام خواب دیدم دو نفر خانه ما هستند
یکی رو میشناختم و دیگری رو خیر
کلی انگشتر داشتند که در وقت استراحت نگین های انگشتر آنها از انگشتر کنده شده و به زمین افتاده
منم همه نگین ها رو جمع کردم
اما تعداد نگین هایی که جمع کردم خیییلی زیاد بود
بیشتر از انگشترهای اونها
و اینکه میخواستند نگین ها رو بگیرند ولی به شوخی من بهشون نمیدادم
نگین ها خیییلی زیاد بودند بیشترشون قرمز بود اصل بودند و تک و توکی توشون سیاه بود
اما قرمزها خیلی زیاد بودند و به اندازه های مختلف

پاسخ به لاله

Zohreh 22 خرداد 1401

سلام من در خواب یک انگشتر داشتم که 4 نگین سفید داشت تعبیرش و میخواستم بدونم مرسی.

پاسخ به Zohreh

هستی 2 خرداد 1401

سلام روزتون بخیر من خواب دیدم یه انگشتر نامزدی گرفتم از این مدل ها که دو تا هستن یکی حلقه ساده دومی نگین دار اون که نگین داشت نگینش افتاده ولی نگینش پیدا کردم بردم که برام درستت کنن طلا فروش الکی میگفت این اصن نگین نداشت ولی من دیدم نگین کجا گذاشت برداشتم بهش نشو دادم اونم گفت اره حواست جمع

پاسخ به هستی

امیر 27 اردیبهشت 1401

سلام انگشتری دارم معمولی که نگینش قهوه ای همیشه همراهمه تو خواب دیدیم درحین انگشتر انداختن نگینش شکست افتاده زمین ممنون میشم تعبیرش بگین

پاسخ به امیر

محمدامین 25 فروردین 1401

سلام دوستم خاب دیدم که انگشتر طلای داشتم که نگین داشته و خ جرم داشته کثیف بوده دوستم تو خاب برام هی پاکش می‌کنه از جرم و تمیزش میکنه اما گفت بهت گفتم که نگین انگشتر لق هه مواظب ش باش نگین چی معنی میشه

پاسخ به محمدامین

عبدالعباس 16 آذر 1400

با سلام
تو عالم رویا 5 عدد نگین انگشتر را پیدا کردم و از زمین جمع کردم با رنگهای متفاوت؟تعبیر چیست .تشکر

پاسخ به عبدالعباس

امیر 24 مهر 1401

من هم مشابه این خواب رو دیدم لطفا تعبیر برای شما چه بوده

پاسخ به امیر
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید