هر سال یک سد کرج را خاک می کنیم!

به گزارش تنها پیامک، این که روی کمربند خشک و نیمه خشک دنیا قرار داریم به کنار، این که حالا قرن هاست این سرزمین با خشکسالی و بی آبی روبه رو بوده است هم همین طور، از تغییرات اقلیمی و گرم تر شدن زمین هم آن طور که به نظر می آید گریزی نیست.

هر سال یک سد کرج را خاک می کنیم!

الگوهای مصرف نیز مناسب نیست و تحت تاثیر این شرایط، احتیاج به آب و منابع غذایی بیشتر شده است. اولین راه حل ما اما در این شرایط بهره برداری از عرصه های منابع طبیعی بوده است.

این بهره برداری هم در اغلب موارد چنان سریع، نامعقول و البته منفعت طلبانه است که باعث برهم خوردن تعادل نظام حوضه های آبخیز شده.

استفاده بی رویه از این منابع آن هم بدون هیچ توجهی به توان طبیعی آن پیامدهای بسیاری به همراه داشته است، از نابودی پوشش گیاهی و کاهش منابع آبی زیرزمینی بگیرید تا تشدید فرسایش خاک، وقوع خشکسالی های مکرر و البته افزایش سیل.

تدبیرها هم در این میان محدود شده است به تصمیماتی همچون سدسازی و وعده هایی مثل انتقال آب های بین حوضه ای. تدبیرهایی که بیشتر پاشیدن نمک به زخم بوده تا مرهمی بر آن. دانش آبخیزداری یا آن طور که هوشنگ جزی می گوید هنر آبخیزداری قرار بوده به نوعی این چرخه تباهی را مدیریت کند، اما چقدر توانسته در این راه پیروز باشد؟ چه مسائلی پیش روی این حوزه قرار داشته و چقدر می توان امید داشت از اندک سرمایه به جامانده از عرصه های طبیعی بتوان محافظت کرد؟

ما همواره از کم بارشی ها شکایت می کردیم اما به نظر می رسد مشکل ما فقط کم بارشی نیست . چرا با توجه به همین کم بارشی بیش از 80درصد نزولات آسمانی ما هدر می رود؟

این عدد به صورت تقریبی درست است. ما تقریبا سه برابر متوسط دنیای تبخیر آب داریم. بنابراین حجم قابل توجهی از بارش های ما به واسطه تبخیر از بین می رود، بخش دیگری از این بارش ها هم به علت استفاده نادرست به صورت سیلاب به دریاها و اقیانوس ها می رود؛ در حالی که ما می توانیم بهره برداری بهتری از منابع آب سطحی مان داشته باشیم.

نزدیک به یک سوم از آب های جمع شده پشت سدهای ما هم تبخیر می گردد. هیچ راه حلی برای این شرایط وجود ندارد؟

البته وزارت نیرو مخالف این نظر است. این وزارتخانه ادعا دارد حجم تبخیری که از مخزن آبی سدها صورت می گیرد از متوسط دنیای کمتر است! اما نکته دیگری در این میان وجود دارد و آن این که ما هزینه بسیاری برای سدسازی انجام می دهیم، هدف از این کار هم تجمیع منابع آبی در پشت سدها، دریافت انرژی برق از آنها و البته استفاده از این منابع برای آب آشامیدنی و کشاورزی عنوان می گردد. در حال حاضر نزدیک به 85درصد منابع آبی ما صرف کشاورزی می گردد. آنچه در مخازن سدها اتفاق می افتد، خیلی مهم است این که ما به جای پر کردن مخازن سدها با آب، داریم با خاک پر می کنیم! به این مفهوم که فرسایش خاک ما در سال آنقدر زیاد است که رسوبات وارد مخازن سدها می گردد.

مقدار این رسوبات چقدر است؟

250میلیون مترمکعب خاک در سال وارد مخازن سدها می گردد. برای این که این مقدار ملموس تر باشد باید گفت حجم مخزن سد امیرکبیر (سد کرج) 204میلیون متر مکعب است. به این مفهوم که ما هر سال یک سد کرج را از دست می دهیم. این یک طرف ماجراست. ما برای ساخت یک سد حداقل 15هزار میلیارد تومان منابع اقتصادی احتیاج داریم. بدون این که توجهی داشته باشیم به مدیریت حوضه های آبخیز، از بالادست تا پایین دستِ این حوضه ها را سدسازی می کنیم و البته سدهایمان را به دست خودمان خاک می کنیم. این موضوع خیلی مهم تر از بحث تبخیر آب است، چرا که از یک طرف مخازن آبی را که برایش هزینه نموده ایم، از دست می دهیم و از طرف دیگر خاکمان از دست می رود، خاکی که به این سادگی ها قابل بازیافت هم نیست.

کشور ما روی کمربند خشک و نیمه خشک دنیا قرار گرفته است، کمتر از یک سوم میانگین دنیای نیز بارش داریم و بیش از متوسط دنیای آب هدر می دهیم. راه حلهای آبخیزداری کجای این داده های منفی

قرار می گیرد؟

برای ارائه راه حل اول باید تعریفی کلی از آبخیزداری داشته باشیم. وقتی بارش در حوضه آبریزی اتفاق می افتد از بالاترین نقاط ارتفاعی آب به واسطه شیب جاری می گردد، به هم می پیوندد و تبدیل به رودخانه می گردد و از یک نقطه ای خارج می گردد. محدوده ای را که مجموعه این آبها را جمع آوری و خارج می نماید،به نام حوضه آبخیزداری می شناسیم. موضوع اما این است که چطور باید حوضه آبخیزداری مدیریت گردد تا از بالادست تا پایین دست تمام شاخص های سرزمینی حفظ بگردد. به این مفهوم که آب و خاک و همچنین معیشت مردم پایدار گردد و امکان بهره برداری فراهم باشد و امنیت غذایی و زیستی جانوران، انسان و گیاه تامین گردد. اگر همه این مولفه ها را درست در یک حوضه آبخیز برنامه ریزی کنیم می توانیم بگوییم مدیریت حوضه آبخیز را انجام داده ایم.

با این تعاریف آیا ما چیزی به نام مدیریت حوضه آبخیزداری داریم؟

در کشور گرم و خشکی مثل ما که همواره با خشکسالی دست به گریبان بوده بهتر است که ما برای همه حوضه آبخیز برنامه داشته باشیم. ما در قدیم قنات داشتیم، قنات یک نوع مدیریت حوضه آبخیز بود چرا که آب را استحصال می کرد و زیر زمین نگه می داشت و در زمان مناسب این آب قابلیت استفاده داشت، کیفیت آب خوب بوده و تبخیر هم نمی شد و به نوعی شاهکار ایرانی ها در شرایط اقلیمی ما بوده است. مشکل دیگر در ایران پراکنش بارش هاست، یعنی در فصلی که به باران احتیاج داریم بارندگی نداریم یا وقتی که باران می بارد یا تبدیل به خسارت سیل می گردد یا از دست ما خارج می گردد چرا که زمان بارش مناسب نیست این در حالی است که دانش بومی در ایران کاری می کرد که این بارش ها حفظ می شد.

آبخیزداری در این میان چه می نماید؟

آبخیزداری مدیریت پایدار منابع آب، خاک و گیاه را در کنار هم در یک حوضه آبخیز پیش می برد. وقتی گیاه مان را حفظ کنیم یعنی خاک مان را حفظ نموده ایم و وقتی از خاک محافظت می گردد یعنی بستر مناسب برای نگهداری و ذخیره آب را حفظ نموده ایم. درواقع به جای این که آب را روی زمین نگه داریم آن را به داخل خاک راهنمایی می کنیم تا همواره در دسترس ما باشد. آبخیزداری هنری است که سبب می گردد در حوضه آبخیز از بالادست تا پایین دست امکان توزیع و ذخیره متناسب آب در زمین و خاک فراهم گردد.

با این تعریف که شما به آن هنر اطلاق کردید تجمع آب به صورت یک سد در یک حوضه از اساس اشتباه است!

حرف این است که نباید آب را در یک محدوده مثل یک سد عظیم آن هم در پایین دست جمع کنیم.

با این کار چه اتفاقی می افتد؟

با آبخیزداری عدالت بهره برداری در تمام حوضه آبخیز اتفاق می افتد. اگر شما سدی مثل کرخه را احداث کنید فقط پایین دست آن امکان استفاده را دارد ولی وقتی آبخیزداری در حوضه کرخه مربوط به هفت استان را انجام بدهیم یعنی امکان استفاده از تک تک چشمه ها و قنوات آن وجود دارد، به این مفهوم که همه می توانند از آن استفاده نمایند.

همچنان سؤالم از شما این است که با این تعاریف آیا ما چیزی به نام مدیریت آبخیزداری داریم؟

مساله اساسی ما در مدیریت آب، خاک و مهم تر از آن پوشش گیاهی است که حفظ آب و خاک را به عهده می گیرد. اما چرا نمی توانیم آن را انجام بدهیم که مورد سؤال شما هم هست. نکته اول در عدم پیروزیت در این راه این است که مرز برنامه ریزی در کشور ما سیاسی است. آمایش های حال حاضر ما استانی است و رقابت مدیران دولتی و استان ها بر سر تصاحب منابع طبیعی آن قدر شدید است که برای بالا بردن آمار اشتغال، فراوری و صنعت هیچ توجهی به پایین دست خود ندارند.

به عنوان مثال حوضه کارون عظیم که 6.4 میلیون هکتار است از بالادست یعنی کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری شروع می گردد و تا فارس و خوزستان ادامه دارد اما بی توجهی ما در یک نظام برنامه ریزی جامع از بالادست تا پایین دست باعث می گردد که ما در هر استان بدون توجه به مسائل آن منابع آبی را استفاده کنیم. جالب این که شبیه این اتفاق در خود استان ها بین شهرستان ها در حال وقوع است. ما به هیچ عنوان برنامه جامعی برای حوضه های آبخیز کشورمان نداریم.

مدلی برای برون رفت از این شرایط داریم؟

بله. ما پروژه های بین المللی ای داریم که بر اساس مدیریت جامع حوضه آبخیزداری بنا گذاشته شده است و نتایج خوبی هم به همراه داشته و دستگاه های مختلف هم از آن راضی بودند. موضوع این است که ما از دانش و تجربه بومی خودمان نمی خواهیم استفاده کنیم. هر دستگاهی یک حصار دور خودش کشیده و اجازه مشاوره به کسی نمی دهد. اصطلاحش این است که ما انسجام سازمانی برای مدیریت حوضه آبخیز نداریم. درواقع ما حتی مردم را هم در کنار خودمان نداریم.

موضوع نقش مردم به نظر مهم تر می رسد چرا که به عنوان اصلی ترین بهره وران منابع طبیعی مطرح هستند. چطور باید آنها را وارد چرخه مشارکت کرد؟

وقتی مشارکت مردم پایین است استفاده بی رویه از منابع طبیعی رواج پیدا می نماید به اندازه ای که حالا نزدیک به 120 برابر مقدار آبی که به زمین نفوذ می نماید برداشت می گردد. خیلی از مطالعات و برداشت های میدانی ما در کنار مردم اتفاق نمی افتد و مردم از آن بی خبرند. به همین دلیل است که بعضی بیشتر متوقع هستند و احساس می نمایند که هر چه در توان دارند باید از منابع طبیعی برداشت نمایند. به این ترتیب تنش هایی بین مردم در روستاها بر سر آب شکل می گیرد و نزاع هایی میان بالادست و پایین دست در جریان است. همه اینها ناشی از این است که صندلی مناسبی برای مردم در نظام برنامه ریزی در نظر نگرفته ایم. به عبارت دیگر تشکل و صنف های مردمی منسجمی نداریم.

این تجربه را در ماجرای احیای دریاچه ارومیه هم داشتیم، این که بدون توجیه جامعه محلی اقدام به برخوردهای قهری کردیم.

بله، ولی در کنار این بی توجهی به نقش مردم طرح های مناسبی هم نداریم. یکی از مسائلی که در کشور ما بیشتر به چشم خواهد آمد انتقال آب بین حوضه ای است.

اصلا چرا سیاستمداران به این بحث علاقه دارند؟ از انتقال آب وان به دریاچه ارومیه بگیرید تا انتقال آب خزر به سمنان.

برای این که بتوانند آب تامین نمایند! ولی این را نمی دانند که آب آن حوضه به اندازه خودش باید تامین گردد. به این مفهوم که ظرفیت اکوسیستمی آن باید رعایت گردد.

با این اوصاف تنها مردم ناآگاهان این ماجرا نیستند. آیا بیشتر از مردم، مسؤولان و نمایندگان احتیاج به این آگاهی ندارند؟

دقیقا. نکته بسیار غم انگیز همین است که هرکدام از نمایندگان محترم، استانداران و فرمانداران ما در حوضه های بالادست برای رضایت دل مردم می خواهند سدسازی نمایند و بندهای بلند بسازند و کشاورزی را توسعه دهند. در حالی که اصلا به این موضوع فکر نمی نمایند که دارند آب پایه و زیستی یک محدوده عظیم را به مخاطره می اندازند. باید در مقابل این اقدامات مخرب و کوتاه مدت ایستاد.

میثم اسماعیلی - جامعه / روزنامه خبرنگاران

منبع: جام جم آنلاین
انتشار: 22 خرداد 1400 بروزرسانی: 22 خرداد 1400 گردآورنده: 0nlysms.ir شناسه مطلب: 1667

به "هر سال یک سد کرج را خاک می کنیم!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "هر سال یک سد کرج را خاک می کنیم!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید